Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tudástár

 

 

A Tudástárban folyamatosan bővülő adatbázis található a történelem fogalmairól, eseményeiről, és személyeiről. Az anyag mérete miatt csak a tartalomjegyzéket tudjuk közölni, viszont az alábbi linken elérhető közvetlenül az adatbázis: http://thoseoldtimes.freewb.hu/. A tudástárban törekszünk arra, hogy alfabetikus sorrendben kerüljenek közlésre az adatok, az alábbi csoportosítás szerint:

 

Fogalmak

ókor

egyetemes középkor

magyar középkor

egyetemes újkor

magyar újkor

egyetemes modern kor

magyar modern kor

 

Évszámok

ókori Egyiptom

ókori Izrael

Középkori Magyarország


Személyek

Középkori Magyarország

Egyetemes Középkor


Források

Hammurapi törvényei

A Salamisi tengeri ütközet

A periklészi Athén

A legjobb államforma (lykurgos)

De bello Gallico

De bello Civili

Hannibal jellemzése

Hérodotosz a piramisok építéséről

Hérodotosz a mumifikálásról

Egyiptomi orvostan (Ebes papírusz i.e. 16. század)

A zsidók babilóni fogsága

A föníciaiak körülhajózzák Afrikát (I. e. 7.század)

Drakón törvényei

Thermophülai felirat

Periklész Athén demokráciájáról

Máté evangéliuma a világuralomról

Ius Graecoromanum

Gregorius Turonensis: Historia Ecclesiastica Francorum

Kelták és germánok harca Britanniáért

A száli frankok törvénykönyve

Capitulare de litteris colendis

Capitulare de villis

Szemelvények a Domesday Bookból

Eudes blois-i gróf levele Róbert királyhoz

Éhínség

A tulujes-i zsinat (1046) határozatából

Adhémar de Chabannes Krónikájából

A társadalom három rendje

A velenceiek kiváltságai a jeruzsálemi királyságban

I. Henrik megválasztása német királlyá

I. Ottó német királlyá választása és megkoronázása

Knut dán király elfoglalja Angliát

Parasztok felkelése Normandiában

A Clarendoni Konstitúciók, 1164

A Clarendoni Assize

Az angol rendiség kialakulása

A Magna Charta Libertatumból

Tanácsok a jó kormányzáshoz

IV. Szép Fülöp ellenzéke

II. Frigyes kiváltságlevele az egyházfejedelmek számára

A Mainzi Konstitúciókból

A ciszterci rend 1134. évi szabályzatából

Eretnekek elleni  törvény

I. Gelasius pápa levele Anastasios császárhoz

Constantinusi Adománylevél

I. Ottó kiváltságlevele a római egyház számára

A pápaválasztást szabályozó dekrétum

VII. Gergely a pápai hatalomról

A császár és a pápa közötti küzdelem IV. Henrik felhívása VII. Gergely elmozdítása ügyében

John of Salisbury Bresciai Arnoldról

A „Venerabilem” bulla

VIII. Bonifác pápa „Unam Sanctam” bullája

Műveletlen területek termővé tétele

Lucca város kiváltságlevele

Fülöp Ágost megerősíti a beauvais-i kommuna szokásjogát

A rajnai városok szövetsége. A wormsi gyűlés

A firenzei igazságszolgáltatás ordinamentumai, 1293

A flandriai városok és Franciaország

A firenzei céhstatútumokból

VIII. Michael Paleiologos és a genovai köztársaság szerződése

A Hanza első közös határozatai (1260–1264)

Hitelügyletek rendezése a champagne-i vásáron

A reimsi érseki iskola és Gerbert d’Aurillac

Robert Courcon pápai követ statútuma

A poitiers-i csata

A rendi gyűlés összehívása

A rendi gyűlés követelései

A párizsi zavargások 1357 áprilisában

Felkelés Párizsban 1358 februárjában

Jeanne d’Arc levele az angol királyhoz

A francia parasztság és a „Jacquerie”

Parasztfelkelés Angliában

A konstanzi zsinat bírósági tárgyalása Husz János ügyében

Jan Žižka levele a plzeni szövetséghez

Részlet Luxemburgi Károly, a későbbi IV. Károly császár önéletrajzából

Az 1356. évi aranybulla

A grünwaldi csata, 1410

XI. Lajos jellemzése

Anonymus: Gesta Hungarorum

Rogerius mester: Siralmas Ének

Aranybulla

Szent István törvényei

1351. évi törvények

USA Függetlenségi Nyilatkozat

USA Alkotmány 1787

Emberi és polgári jogok nyilatkozata

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free counters
Free counters